The 7th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants-November 18-20, 2021

Izmir - TURKEY

Innova


                                     MESMAP INNOVA                                 MESMAP INNOVA CONFIRMED COMPANIES - PARTICIPANTS


                                                                
      


                        


                   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             MESMAP ULUSLARARASI AR&GE PROJE PAZARI VE SERGİSİ

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) ile ilgili olarak; hammadde ihracatı yerine, katma değeri yüksek ürün geliştirilmesini teşvik ederek ülkemize döviz girdisi sağlamak, yurtdışından temin edilen bitkisel ürünleri ülkemizde üreterek döviz kaybının önüne geçmek, bu kapsamda üniversite-kamu-sanayi-özel sektör birlikteliğini teşvik etmek ve TAB konusundaki genç girişimcilere destek olarak gençleri sanayi ile buluşturmak amacıyla 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Yedinci Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu (MESMAP-7) kapsamında 20 Kasım 2021 tarihinde Torbalı Ticaret Odası’nda ilk kez “Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AR-GE Proje Pazarı ve Sergisi” gerçekleştirilecektir. MESMAP TAB AR-GE Proje Pazarı ve Sergisi’ne Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda çalışan kamu kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, AR-GE merkezleri, özel sektör, akademisyenler ve öğrenciler aşağıda ana hatları belirtilen konulardaki bitmiş ürün, uygulanabilir proje ve tasarımları ile katılabileceklerdir.  

Tematik Alanlar:
 • Tıbbi Bitkisel Ürünler
 • Gıda Takviyeleri
 • Bitkisel Kozmetikler
 • Yeni Gıdalar
 • TAB üretim ve işleme teknolojileri
MESMAP AR-GE Proje Pazarı ve Sergisi’ne katılım şartları resmî web sitemizde mevcuttur. Uluslararası nitelikteki etkinliğe başvuru İngilizce ve Türkçe olarak yapılacak olup, değerlendirme kurulu; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda deneyimli yerli ve yabancı bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır. Bağımsız üyelerden oluşturulacak “Değerlendirme ve Ödül Kurulları”nın ürün ve öğrenci proje başvuruları kendi içlerinde ayrı olarak başarılı bulduğu ilk üç uygulanabilir öğrenci projesi / ürün ödüllendirilecektir. Başarılı bulunan ürün ve projelerin ulusal ve uluslararası tanıtımı MESMAP sempozyum yönetimi ile ortakları tarafından yapılacaktır. Etkinliğe başvuran tüm ürün ve projeler sempozyum web sayfasının ilgili alanında sergilenecektir. Etkinliğe başvuran ürün ve projelerin tanıtımı için katılımcılara 10 dakikalık İngilizce/Türkçe sunum hakkı tanınacaktır. Yurtdışından etkinliğe katılacak sektör temsilcisi ve öğrencilerin sunumları talep etmeleri halinde on-line olarak yapılabilecektir.

MESMAP AR-GE Proje Pazarı ve Sergisi’nde yarışmaya katılacak ürün ve projelerin sağlaması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir.
Bu koşullara uymayan ürün, proje ve tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Ürün ve projeler doğrudan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle ilgili olmalı ya da bitkisel ürünlerin atık kısımlarından yararlı ürüne dönüştürülmüş olmalıdır. Ürünlerin içeriğinde kesinlikle hayvansal kaynaklı (Arı Ürünleri Hariç) katkı maddesi veya kimyasal madde bulunmamalıdır.  
 2. Ürün ve projelerin daha önce üretilmiş benzerleri varsa, farklılıkları açıkça beyan edilmelidir.
 3. Ürünler zorunlu koruyucu maddeler dışında kesinlikle doğal içerikli olmalı, aroma ve renk maddesi ile diğer koruyucu maddeler içermemelidir.
 4. Geleneksel bitkisel ürünler, gıdalar ve içeceklerin kısa tarihi geçmişleri başvuru dosyasında sunulmalıdır.
 5. Yarışma dışında sergilenecek tüm ürünler birinci maddedeki şartları sağlamak zorundadırlar.
 
Ekinliğe dair detaylı bilgiler www.mesmap.com web sayfamızda yer alamaktadır. Web sayfasından indirilecek başvuru formu İngilizce veya Türkçe olarak doldurulacak ve ekleri (Başvuru sahibinin kısa özgeçmişi, başvuru sahibi tarafından imzalanmış taahhütname) ile birlikte mesmap.innova@gmail.com adresine gönderilecektir. 
Etkinlik Tarihi: 20 Kasım 2021
Etkinlik Yeri: Torbalı Ticaret Odası Toplantı Salonu, Torbalı-İzmir, Türkiye
Etkinlik Son Başvuru Tarihi: 12 Kasım 2021
İletişim: mesmap.innova@gmail.com
 
Fikri ve Sınai Haklar ve Diğer Hükümler
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Proje katılımcıları sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan projelerle katılım sağlayabilir.
 • Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce ödül almış olması ya da daha önce piyasaya sunulmuş olmasından doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Düzenleme komitesinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Birinci MESMAP Uluslararası AR&GE Proje Pazarı ve Sergisi Düzenleme Komitesi gerekçe göstermeksizin başvuru koşullarını değiştirme ve etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.


The below application fees for AWARDS are inclusive of VAT (currently 18%)
One product or project application will be permitted for one application fee. Additional application will be charged as extra.

PARTICIPATION TYPEAPPLICATION FEE
PROJECT MARKET AWARD APPLICATION FOR COMPANIES500 Euro
PROJECT MARKET AWARD APPLICATION FOR STUDENTS50 Euro
FAIR AREA AND PARTICIPATION FOR COMPANIES AND NGOsfree

* Video presentation (Zoom, Skype or Watsapp App.) for On-line participants
* All the bank transfer charges for coming and sending money belong to participants. 


MESMAP INNOVA Katılım Formu / Participation Form


application_form_and_legal_rights_mesmap-7_project_market

basvuru_formlari_ve_taahhutname_mesmap-7_proje_pazari.docx